Solana Price Feed
USD   IDR   PHP
English Language
English Language
Komoverse (Komodo Metaverse)
Komoverse (Komodo Metaverse) Wallpaper
Komoverse (Komodo Metaverse) Wallpaper
Komoverse (Komodo Metaverse)
KOMOVERSE
Solana Blockchain par kama jane
wala pehla auto-battle =
shatranj game hai
Solana Logo ke zareya taqwiyat Yafta

PRESALE WHITELIST KE LIYE IKHTILAAF MEIN SHAAMIL HON
KOMOVERSE
Solana Blockchain par kama jane
wala pehla auto-battle =
shatranj game hai
Solana Logo ke zareya taqwiyat Yafta

अभी साइनअप करें

बंद अल्फा | OCTOBER 14

INTRO VIDEO

HIGHLIGHTS

Komoverse (Komodo Metaverse) Radrugs Certificate
Komoverse (Komodo Metaverse) Top Player Icon

Top khiladion ko muawza diya jaye ga

Leader board par un ke daily x pi ki bunyaad par rozana khelain. Is naye khlal daalnay walay model mein, hum khiladion ke waqt aur khail se wabastagi ke liye un ki tareef karte hain
Komoverse (Komodo Metaverse) Integration Icon

Munfarid mikanzm ke sath mukammal tor par marboot gamingmetaverse

 • Maidan jung ke liye 55 mukhtalif hero kirdaar
 • Aag, pani, zameen, sun-hwa, tareek aur roshni par mushtamil 6 mukhtalif anasir
 • Human, Orc, Elf, indeed, Cyborg, angel, demon aur best par mushtamil 8 hero classes
 • Mukhtalif land servers aur land metaverse
 • Awaami lounge Komodo metaverse logon ke liye amli tor par samaji honay ke liye
 • Gild team aur mutawatar tornamnts
Komoverse (Komodo Metaverse) Team Icon

Saabit shuda track record ke sath 20 + afraad ki team

Komodo metaverse 3 kaleedi naaron ko zehen mein rakhtay hue chalta hai : imandari, istiqamat aur team work. Hum –apne aap ko aik sarkardah solana NFT gamingmetaverse ban'nay ka tasawwur karte hain jahan hum rozana active sarfeen ke senkron hazaar se oopar ke shumal mein pahonch satke hain
Komoverse (Komodo Metaverse) Top Player Icon

Top khiladion ko muawza diya jaye ga

Leader board par un ke daily x pi ki bunyaad par rozana khelain. Is naye khlal daalnay walay model mein, hum khiladion ke waqt aur khail se wabastagi ke liye un ki tareef karte hain
Komoverse (Komodo Metaverse) Integration Icon

Munfarid mikanzm ke sath mukammal tor par marboot gamingmetaverse

 • Maidan jung ke liye 55 mukhtalif hero kirdaar
 • Aag, pani, zameen, sun-hwa, tareek aur roshni par mushtamil 6 mukhtalif anasir
 • Human, Orc, Elf, indeed, Cyborg, angel, demon aur best par mushtamil 8 hero classes
 • Mukhtalif land servers aur land metaverse
 • Awaami lounge Komodo metaverse logon ke liye amli tor par samaji honay ke liye
 • Gild team aur mutawatar tornamnts
Komoverse (Komodo Metaverse) Team Icon

Saabit shuda track record ke sath 20 + afraad ki team

Komodo metaverse 3 kaleedi naaron ko zehen mein rakhtay hue chalta hai : imandari, istiqamat aur team work. Hum –apne aap ko aik sarkardah solana NFT gamingmetaverse ban'nay ka tasawwur karte hain jahan hum rozana active sarfeen ke senkron hazaar se oopar ke shumal mein pahonch satke hain

PARDAY KE PEECHAY

Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes
Komoverse (Komodo Metaverse) Heroes

ROAD MAP JARI KAREN

AAJ TAK MUKAMMAL KIYE GAYE SANG MIL

 • Website aur team ki tashkeel
 • PC aur mobile k liye UI aur UX website ki islaah
 • 10 hazar Komoverse NFTs ki paida waar
 • Taarufi teaser video
 • Mukammal KOMO Staking protocol ki tashkeel
 • Tamaam Komodo mawaad ki aik gehri rehnumaayi k liye aik Komopedia banaaya geya
 • Web per mustamil marketplace aur zamm shuda back-end smart contract system ko DevNet per taayunaat kiya gaya
 • Game k 50% heroes ko poori tarah rangg aur rig kiya gaya

Q1

2023
 • Komoverse game ka Alpha Playable Prototype PC mein nikaala gaya
 • Patches ko update aur kuch software ko Unity & Azure Playfab mein debug kiya gaya
 • Payment gateaway ko bridge Web2 aur Web3 mein aik single aur saada UI gaming flow mein zamm kiya gaya

Q2

2023
 • Cinematic trailer video ko nikaala gaya
 • 10 hazar komoverse NFTs mint kiye gaye
 • KOMO utility token ko tier 1 CEX aur DEX mein list kiya gaya

Q3

2023
 • Komoverse gameplay ko PC aur Android mein Beta launch kerna
 • Lounge Metaverse ko 6 jamaa shuda zameeni anaasir mein mutaarif kerwaana

Q4

2023
 • Komoverse ki choti game aur PvE casual mode gache mechanism ki release
 • Nayi skins aur heroes ki launch
 • Komoverse gameplay ki macOS aur iOS mein beta launch

HAMARI DISCARD

COMMUNITY

MEIN SHAAMIL HON


  ABHI SHAAMIL HON
Komoverse (Komodo Metaverse) Discord Channel